Potvrďte svoj email a následne dostanete inštrukcie k platbe.

Zostáva jeden posledný krok. Aby som sa uistila, že ste to naozaj vy, kto zadal váš e-mail na tomto webe, bol vám práve odoslaný odkaz, prostredníctvom ktorého svoju registráciu dokončíte.

Vyhľadajte prosím e-mail s predmetom očisty.Potvrďte svoj e-mail a kliknite na odkaz vo vnútri. Vďaka tomu bude vaša registrácia dokončená.

Pozor: Ak by vám e-mail s odkazom do hodiny nedorazil, skontrolujte zložky ako Hromadné, Spam, Newsletters pod., Či sem nezapadol.

♥♥♥
Teším sa na Vás!